Maatschappelijk verantwoord bouwen BIJ MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE OF ‘DUURZAME’ KEUZES VAN STALSYSTEMEN SLA JE VOLGENS DLV-ER MARK DE JONG MEER VLIEGEN IN ÉÉN KLAP. GOEDE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING VAN NIEUWBOUWPLANNEN ZORGT VOOR MEER DRAAGVLAK EN EEN KORTERE DOORLOOPTIJD VAN HET BOUWPROCES. SLIMME SEPARATIEMOGELIJKHEDEN ZORGEN VOOR EEN BETER DIERWELZIJN, ZONDER EXTRA TIJD TE KOSTEN. EN ENERGIEBESPARING IS GOED VOOR HET MILIEU ÉN DE PORTEMONNEE. A ls agrarisch ondernemer bevind je je in het landelijk gebied. Bij bedrijfsontwikkeling krijg je te maken met de wensen en eisen van andere gebruikers van dat buitengebied. Gemeenten eisen dat de nieuwe stal in het landschap past en omwonenden willen een mooi uitzicht behouden. Bij het ontwerpen van een nieuwe stal is landschapsinpassing niet het eerste waar je als veehouder aan denkt. Toch loont het om dit al in een vroegtijdig stadium mee te nemen in de plannen. „Kleine aanpassingen aan het ontwerp hebben vaak een groot effect”, aldus Mark de Jong, DLV projectleider Bouw. „Vaak is het aanzicht mooier te maken zonder aanpassingen te hoeven doen in het gebruik van de materialen. Onze architect kijkt naar zaken als belijning en kleuren om het tot een mooi geheel te maken. Daarnaast werken we vaak met een landschapsplan.” De Jong wijst erop dat mooier niet duurder hoeft te zijn: „De prijs voor een dakgoot blijft gelijk, of je nu voor een rode, groene of antracietkleur kiest.” De gemeente en omgeving waarderen het als er aandacht geschonken wordt aan de inpassing van de stal in de omgeving. Dit heeft een positief effect op hoe de plannen ontvangen en beoordeeld worden, zo is de ervaring van De Jong. Gemak voor mens en dier Naast wensen over de inpassing van stallen in het landelijk gebied, hecht de maatschappij ook veel waarde aan thema’s als dierwelzijn en diergezondheid. Denk aan de roep om koeien in de wei en de stalmelkcampagnes. Deze behoeften vanuit de maatschappij worden al dan niet via wetgeving steeds nadrukkelijker van invloed op nieuwbouw. Daarnaast werkt de sector ook zelf hard aan innovaties die de diergezondheid en het dierwelzijn in de stal te bevorderen. Denk aan mestrobots, verschillende soorten boxbedekking, meer loopruimte of klimaatbeheersing. Deze technische mogelijkheden worden volop benut in de nieuwbouwprojecten die De Jong begeleidt. Maar naast dierwelzijn heeft hij ook veel aandacht voor het welzijn van de boer: „Het ontwerp van de stal moet zo zijn dat het de veehouder geen extra werk kost om een koe te separeren. Daar moet je geen drie hekken voor om te hoeven zetten. Dat moet met één druk op de knop gaan. Als het geen extra werk kost, gebeurt het ook niet dat een koe niet in het strohok komt terwijl dat eigenlijk wel beter was geweest.” Oftewel: gemak dient de mens, maar zeker ook het dier. Aandachtspunt voor de veehouder is hierbij om al vroeg te besluiten welke melkstal en stalinrichting er in de stal moeten komen. Dan kan het ontwerp zo gemaakt worden dat alles zo praktisch en efficiënt mogelijk is ingericht. Energiezuinig bouwen Bij het inpassen van de technische installaties zijn vaak meerdere partijen betrokken. Er is dan coördinatie nodig om te zorgen dat er slim wordt ingericht. De Jong: „Als projectleider coördineer je dit. Je zorgt voor een indeling waar de machines dicht bij elkaar staan zodat je dus gemakkelijk kunt werken; maar de indeling moet ook energiezuinig zijn. Zo moet een koeler frisse lucht kunnen aanzuigen en dus bij voorkeur niet in een ruimte staan met apparaten die warmte afgeven. Een simpele oplossing is bijvoorbeeld om de koeler op een zolder te plaatsen.” Een andere energiebesparende maatregel bij nieuwbouw is het plaatsen van de waterleiding door de keldervloer. „Daar is de temperatuur rond de 7 graden en is de waterleiding dus tegen vorst beschermd. Tevens hoeft het water niet verwarmd te worden in de winter, wat energie bespaart”, zo licht De Jong toe. Bij het bedrijf van maatschap Boer-Uineken in het Drentse Garminge is zeer veel aandacht geschonken aan landschappelijke inpassing. Deze open ligboxenstal gaat volledig op in het landschap door de wal die tegen de stal is aangelegd. Hiervoor is het leem gebruikt dat vrijkwam bij de bouw van de stal. Het leem ligt tot twee meter hoog tegen de wanden aan en gaat in 20 meter glooiend naar beneden het landschap in. Zo lijkt het geheel van de buitenkant kleiner. BOER EN BOUW 11 Pagina 10

Pagina 12

Heeft u een magazine, nxtbook of web PDF-en? Gebruik Online Touch: catalogus bladerbaar maken.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication