Maatschappelijk verantwoord bouwen DE NEDERLANDSE markt VRAAGT OM DUURZAAM EN DIERVRIENDELIJK VLEES. JOS DE GROOT, MANAGER BOUW BIJ DLV ADVIES, ZIET IN DE INTENSIEVE VEEHOUDERIJ TWEE HOOFDSTRATEGIEËN OM MET DEZE marktVRAAG OM TE GAAN: WELZIJN OF HIGHTECH. DAARNAAST IS HET VOLGENS DE DLV-ER BELANGRIJK OM FLEXIBEL TE BOUWEN VOOR TOEKOMSTIGE EISEN EN WENSEN. B ij de ‘welzijnsstrategie’ richten ondernemers zich op een regionale of lokale markt of op een nichemarkt, of ze sluiten zich aan bij een concept als ‘Beter Leven’, ‘Starplus’ of ‘Krull’. De dieren hebben meer ruimte, bewegingsmogelijkheid, daglicht en andere welzijnsaspecten dan de wettelijke norm. Ondernemers kunnen zich ook richten op de ‘hightechstrategie’. De Groot licht toe: „Door het meten en controleren van bijvoorbeeld eetgedrag of luchtkwaliteit krijgen deze ondernemers veel inzicht in de gezondheid en het welzijn van de dieren.” Beide strategieën hebben hun eigen manier van omgaan met maatschappelijke thema’s als voedselveiligheid, milieubelasting, dierwelzijn of imago. Transparant met een dichte stal Om als sector te kunnen blijven ontwikkelen in een druk bevolkt land als Nederland is draagvlak uit de maatschappij nodig. „Anders raak je uiteindelijk letterlijk je ‘license to produce’ kwijt”, zegt De Groot. „Beide stromingen werken op een eigen manier aan dit draagvlak. Bij de welzijnsstroming kiezen ondernemers bijvoorbeeld voor een zichtstal. Publiek is welkom in deze stallen; er zijn bezoekersgangen met glazen wanden. Bij de hightechstallen is alles geconditioneerd en gecontroleerd; daar passen geen bezoekers bij.” Maar ook dan zijn er mogelijkheden voor transparantie naar de buitenwereld. „Denk aan QR-codes op verpakkingen waardoor je direct verbonden bent met een live camera in de stal van het bedrijf waar je vlees vandaan komt. Of een informatiebord aan de weg met daarop de website van je bedrijf. Op die website kun je dan ook weer een livestreaming met de stal maken”, zo licht de DLV bouwdeskundige toe. Meetbaar diervriendelijk Op het gebied van diergezondheid en -welzijn verwacht De Groot de komende jaren geen aanvullende wetgeving vanuit Europa. Daarentegen maken technische ontwikkelingen het voor de sector wel lonend om te blijven investeren in het verbeteren van diergezondheid. De Groot: „Er komen steeds meer mogelijkheden voor het meten van gezondheid en welzijn van de dieren met behulp van sensoren. Iets wat bij de vleeskuikenhouderij al meer ingeburgerd is. Daar wordt automatisch gewogen en als er iets afwijkt, krijgt de ondernemer een signaal.” DLV Advies is betrokken bij onderzoek naar de mogelijkheden voor dergelijke signaleringssystemen in de varkenshouderij. Het gaat dan om praktische toepassingen in de stal waarbij in één oogopslag te zien is of er afwijkingen zijn in waterverbruik, voeropname en luchtkwaliteit en zo ja, in welke afdelingen. De Groot: „Hiermee kunnen hightechvarkenshouders eerder bijsturen, en daarmee medicijnverbruik verminderen en de diergezondheid en productkwaliteit verbeteren.” „Ook de invloed van lichthoeveelheid en kleur krijgt in de toekomst meer aandacht door de groei van toepassingsmogelijkheden van ledverlichting. Wat overigens ook weer energie kan besparen.” Door ruime luchtinlaten in het ontwerp mee te nemen en deze te centreren, creëert een veehouder ruimte om technieken in de luchtinlaat te plaatsen. Bijvoorbeeld ruimte voor warmtewisselaars en luchtfilters waarmee ziektekiemen buitengehouden worden. Naast gecentreerd inlaten, is gecentreerd uitgaande lucht verzamelen ook aan te bevelen. Zo kan men snel inspelen op nieuwe technieken in ontwikkeling zoals de plasmatechnologie voor luchtreiniging. Ook kan de warmte uit uitgaande lucht worden gebruikt om ingaande lucht te conditioneren. Deze maatregelen kunnen in combinatie met goede isolatie en zonnepanelen een energieneutrale stal of zelfs een energieleverende stal opleveren. Flexibel bouwen Waar de een kiest voor meetapparatuur en technische snufjes, kiest de ander ervoor de huisvesting diervriendelijker te maken. Bij nieuwbouw is het verstandig al rekening te houden met eventuele aanpassingen in de toekomst. Bijvoorbeeld een grotere oppervlakte per dier of een leefomgeving met meer prikkels. De Groot: „Je kunt flexibel bouwen door zo veel mogelijk gebruik te maken van een draagconstructie in de stal met een vrije overspanning. Zo zijn wanden gemakkelijk te verplaatsen en kan de vloerindeling aangepast worden. Door gebruik te maken van prefab vloeren kan de indeling gemakkelijker gewijzigd worden. Ook is het aan te raden voldoende volume in de stal te maken zodat opbouw mogelijk is voor bijvoorbeeld het realiseren van een microklimaat. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over het ontmestingssysteem als een ondernemer met stro gaat werken. De put moet zodanig ingericht zijn dat het toepassen van bijvoorbeeld mestschuiven mogelijk is.” Uitloop overdekt Momenteel worden vaak uitloopmogelijkheden buiten ingericht. De Groot voorziet dat deze in de toekomst vaker overdekt zijn: „Dit heeft met name te maken met voedselveiligheid en het risico op dierziekten. Kijk maar naar de vogelgriep. Alternatieven voor buiten of in de stal zijn bijvoorbeeld constructies met een overkapping en een combinatie van gaas en glasplaten in de wanden, zodat bezoekers de dieren nog wel kunnen zien.” Die openheid naar de buitenwereld en mensen betrekken bij de sector blijft volgens De Groot belangrijk: „Draagvlak zal de komende jaren het grootste maatschappelijke aandachtspunt blijven voor de Nederlandse varkenshouder.” BOER EN BOUW 13 Pagina 12

Pagina 14

Heeft u een nieuwsbrief, digimagazine of web publicaties? Gebruik Online Touch: onderwijscatalogus online bladerbaar maken.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication