Verzekeringsmaatschappijen voeren nieuwe campagne: ‘ADEQUATE continuïteit en imago’ H et gebeurt niet alleen in oude stallen dat er brand uitbreekt. Recentelijk zijn er diverse branden geweest in nieuwe stallen die voldeden aan alle brandveiligheidseisen zoals Brandklasse B-materialen, compartimentering en soms zelfs een sprinklersysteem. Oorzaak van de branden bleek in een aantal gevallen het niet tijdig afgaan van of reageren op het alarmeringssysteem te zijn. Daardoor sloeg de brand uit naar andere delen van de stal. De voorbeelden geven aan dat op het vlak van alarmering nog winst te behalen valt. Dat geldt volgens John de Hoon, sectormanager Veehouderij van Interpolis, voor de detectie en alarmering bij brand, maar ook voor uitval van belangrijke apparatuur zoals ventilatiesystemen.De verzekeringsman legt uit waarom dit belangrijk is: „De veehouder is er alles aangelegen om de conditie van zijn dieren zo optimaal mogelijk te houden. Dat bepaalt het succes van zijn product. Tegenwoordig krijgt een zeug dertig biggen per jaar door verbetering van diergezondheid en genetica. Om de biggen groot te brengen, moet de huisvesting goed zijn. Het mag zeug en big eigenlijk aan niets ontbreken; zeker niet aan de basisvoorwaarden water, licht, voer, warmte en ALARMERING essentieel voor dierwelzijn, BIJ MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BOUWEN WORDT NIET METEEN GEDACHT AAN HET GOED FUNCTIONEREN VAN REGELAPPARATUUR EN ALARMERINGSSYSTEMEN. TOCH SCHUILT HIERIN EEN BELANGRIJK ASPECT VOOR HET OPTIMALE DIERWELZIJN EN EEN GOED IMAGO. EEN VENTILATIESYSTEEM DAT UITVALT ZONDER TIJDIGE ALARMERING OF EEN TE LAAT BRANDALARM KAN GROTE GEVOLGEN HEBBEN VOOR DE VEESTAPEL. DAAROM ZIJN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN INTERPOLIS EN AVERO EEN CAMPAGNE GESTART OM DE VEEHOUDER TE VERTELLEN HOE BELANGRIJK HET IS DAT APPARATUUR EN ALARM GOED FUNCTIONEREN. lucht. Het klimaat wordt helemaal automatisch gestuurd door regelapparatuur. En dat is prima. Maar daarmee is de veehouder sterk afhankelijk van de techniek.” Slijtage van systemen Behalve klimaatsystemen zijn ook veel water- en voersystemen geautomatiseerd. Alle systemen moeten goed werken om voor de dieren de beste condities te scheppen. De Hoon: „Techniek is echter onderhevig aan slijtage en kan uitvallen. Maar als ze niet meer of slechter werkt, heeft dat meteen consequenties voor de productie van het bedrijf. Vaak denkt een boer dat zijn apparatuur goed BOER EN BOUW 22 Pagina 21

Pagina 23

Voor tijdschriften, online PDF's en tijdschriften zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw flyers.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication