Interview wetgeving en heeft de uitvoering van de Reconstructie ook voor veel weerstand gezorgd: “Ineens werden burgers geconfronteerd met bedrijfsverplaatsingen en kregen ze een groot bedrijf in hun achtertuin. Dat beleid hadden we veel eerder moeten stoppen. Door stoppers waren er oude, bestaande bedrijfslocaties genoeg. Wat de politiek heeft verzuimd, is dat ze de emissie op bestaande locaties met stip op nummer één hadden moeten zetten, en welzijn op een andere manier hadden moeten benaderen. Het verplicht vergroten van de ruimte per big van 0,25 naar 0,30 vierkante meter heeft de maatschappelijke waardering niet vergroot. Als er andere welzijnseisen waren gesteld, zoals wroetplaatsen of speeltjes, of als er meer zichtstallen waren gebouwd had de maatschappij dit meer gewaardeerd.” Complexe vergunningen Overigens merken beide DLV-ers dat op een ander vlak de agrarische ondernemer ook veranderd is. Bens: „Vroeger stelde de boer ons een vraag. Tegenwoordig geeft hij ons een opdracht. In veel gevallen kan een boer het ook niet meer alleen. Vroeger vulde hij bij een vergunning een paar formulieren in; dat kan niet meer zo eenvoudig. Daar heeft hij nu een deskundig adviseur voor nodig.” „Als we tien jaar geleden een vergunning aanvroegen voor een rundveestal dan deed je een melding en diende je een bouwvergunning in”, geeft de manager Bouw aan. „Tegenwoordig is het een stuk complexer en komt het heel precies. Als je een vergunning indient, worden de berekeningen op een honderdste nauwkeurig gecontroleerd. Bij DLV Advies zijn er tegenwoordig daarom meerdere specialisten betrokken om een vergunningaanvraag in goede banen te leiden.” Vergunningaanvragen kosten volgens de DLV-ers veel geld. In Brabant is een boer die een vergunning aanvraagt meer dan tienduizend euro kwijt. Een bedrijfsverplaatsing kost in totaal al honderdduizend euro. Al dat geld gaat op aan vergunningen, rapporten, procedures, onderzoeken en nog meer papier over akoestiek, archeologie, landschappelijke inpassing, kabels, architect, fijnstof, geur. Bens: „Al dat geld komt dan niet meer ten goede aan de landbouw. Het vloeit weg. De toegevoegde kosten zijn mede hierdoor een zorg geworden.” Waardering tonen Bens: „We zijn een beetje te ver doorgeslagen in wet- en regelgeving. Ik zou willen dat het vergunningenproces eenvoudiger zou worden. Zo houdt de boer tijd en geld over zodat het weer makkelijker wordt om te investeren in innovatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord bouwen. In tien jaar DLV is de boer wellicht wel iets teveel maatschappelijk verantwoordelijk geworden. Wellicht dat het nu tijd wordt dat de maatschappij haar verantwoordelijkheid richting de boer toont. We zijn wat duurzaamheid en welzijn betreft topspelers in de wereld. Die waardering mag eens getoond worden.” DLV Hoofdkantoor Uden BOER EN BOUW 31 Pagina 30

Pagina 32

Heeft u een uitgave, blue berry of web flyers? Gebruik Online Touch: gebruiksaanwijzing digitaal uitgeven.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication