Maatschappelijk draagvlak dankzij het boerenerf Erfbeplanting: visitekaartje combineren met functionaliteit KUN JE MET DE INRICHTING EN BEPLANTING VAN HET BOERENERF BIJDRAGEN AAN EEN BREDER MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK? JA, DAAR ZIJN ZEKER MOGELIJKHEDEN VOOR. ERFGROEN KAN ZELFS DE FUNCTIONALITEIT VAN HET AGRARISCH BEDRIJF VERSTERKEN. TERWIJL EEN DOORDACHTE ERFINRICHTING OOK PROBLEMEN MET WATERAFVOER VOORKOMT. R uim tweederde van de Nederlandse grond wordt beheerd door de agrarische sector. Bij uitbreiding, nieuwbouw, verbreding of functieverandering van een agrarisch bedrijf eisen gemeenten en provincies tegenwoordig bijna altijd een landschappelijke inpassing van het geheel. Zeker wanneer er plannen worden ontwikkeld buiten het bouwblok, is een landschapsplan vrijwel altijd een vereiste. Landschapsarchitecten ervaren dat het loont om de plannen voor de erfinrichting al in een vroeg stadium bij de bouwplannen te betrekken en kenbaar te maken bij de gemeente; dan is er vaak meer mogelijk en het helpt om de procedures te versnellen. Bij het maken van een landschapsplan voor het boerenerf wordt allereerst het omliggende landschap geanalyseerd. Wat zijn de karakteristieken van het landschap? Hoe heeft het landschap zich in de loop van de tijd ontwikkeld en welke elementen zijn daar nog van over? Hoe lopen de waterlopen, hoe zijn de kavelpatronen? Zijn er lange, smalle kavels, of onregelmatige blokvormen? Het omliggende landschap is cultuurhistorisch gezien doorgaans vooral gevormd door agrarisch gebruik. Het is dan de kunst om daarbij aan te sluiten, en zo het landschap te versterken. Soms kun je met het doortrekken van een zichtlijn via een simpele houtsingel al heel veel doen, zeggen landschapsarchitecten. Streekeigen groen ,,Het is echter niet de bedoeling om via de erfbeplanting de stal te verstoppen of aan het zicht te onttrekken”, benadrukt Lara de Graaf, landschapsarchitect en directeur van bureau Agroplan. ,,Het buitengebied is een agrarisch productielandschap; dat moeten we niet uit het oog verliezen. Een burger mag best zien dat er op het BOER EN BOUW 34 Pagina 33

Pagina 35

Scoor meer met een e-commerce shop in uw weekbladen. Velen gingen u voor en publiceerden studiegidsen online.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication