‘ Het is niet de bedoeling om met erfbeplanting de stal te verstoppen of aan het zicht te onttrekken ’ Een ander voorbeeld waarmee boeren de burgers tegemoet kunnen komen: plant een simpel beukenhaagje rond de kadaverophaalplaats langs de weg. ,,Dat levert al heel veel op”, zegt Van Dooren. ,,Hetzelfde geldt voor beplanting rond sleufsilo’s. Dat oogt heel vriendelijk, kost weinig moeite en zorgt voor veel goodwill. De passant in het buitengebied vindt het leuk om naar te kijken.” Toeristen, fietsers en wandelaars Het melkveebedrijf van Guido en Fabienne van Hoven in het ZuidLimburgse Eckelrade is zo’n bedrijf dat hier nadrukkelijk op heeft ingespeeld. ,,Wij zitten hier in een heel toeristisch gebied, in het Limburgse heuvellandschap. Veel fietsers, veel wandelaars”, vertelt de veehouder. De afgelopen tien jaar is het bedrijf verdubbeld richting 270 koeien. Dat betekende meer stallen en meer betonnen sleufsilo’s. ,,De gemeente vraagt om een landschappelijke inpassing. Als je dat netjes aanpakt, is het een wereld van verschil hoe de mensen in het dorp tegen je aankijken”, zegt hij. ,,Het gaat er niet om dat je je bedrijf verstopt, maar dat je de harde kantjes wat wegwerkt. We hebben hoogstamfruitbomen om de stallen aangeplant, en een houtsingel aangelegd tegen de sleufsilo’s. De hele huiskavel hebben we omringd met 4 kilometer meidoornhagen. Zo houden we niet alleen de koeien in de wei, maar ook de wandelaars met honden en mensen met quads uit de wei”, aldus Van Hoven. Het schone hemelwater van de staldaken wordt opgevangen in een kikkerpoel. ,,Die waterberging is hier toch verplicht, dan kun je er ‘t beste ook maar iets moois van maken.” Van Hoven vertelt dat de lokale natuurvereniging daar komend voorjaar een mergelmuur in gaat aanleggen, ten behoeve van de zeldzame geelbuiksalamander. ,,Wat je dan krijgt als je met passanten praat, is dat ze het niet meer hebben over je grote stal, maar over de dieren in de poel”, zegt hij. ,,Een fraai erf draagt absoluut bij aan het draagvlak. En je hebt er zelf ook plezier aan. Alleen: je moet wel geduld hebben. Bomen groeien niet zo snel.” Waterafvoer erf Het afvoeren van water van het bedrijf is best een heikel punt. De waterschappen willen geen vuil water op het oppervlaktewater en het is evenmin de bedoeling dat het schone hemelwater in het riool terechtkomt. Een adviesbureau dat hierin gespecialiseerd is, is Brooswater uit Emmeloord. ,,De belangrijkste plekken op het erf BOER EN BOUW 36 Pagina 35

Pagina 37

Voor tijdschriften, online catalogi en presentaties zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw brochures.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication