waar vuil water ontstaat, zijn het koepad, de voeropslag, de vaste mestopslag en de kalveriglo’s”, aldus Jan Broos. ,,Daar zullen boeren dus voorzieningen moeten treffen om te voorkomen dat vuil water naar het oppervlaktewater stroomt.” Dat begint met schoon en netjes werken, dus het koepad (waar het over het erf loopt) regelmatig schoonvegen en de kuil elke keer weer netjes afdekken. Een bekend knelpunt is de voeropslag. Perssappen uit natte bijproducten en percolaat (regenwater vermengd met perssap) moet worden opgevangen in een aparte put. Verder gelden er voor maïsen graskuilen verschillende eisen voor sleufsilo’s van voor en na 1 januari 2013. Bij droge kuilen (boven de 40 procent droge stof) geldt een vrijstelling voor het opvangen van perssappen, mits de kuil steeds netjes wordt afgedekt om percolaat te voorkomen. Zijn de kuilen natter, en dateert de sleufsilo van na 1 januari 2013, dan is een opslagvoorziening of put voor perssappen verplicht. echter, bij een sleufsilo van voor 1 januari 2013, is een opvangvoorziening niet verplicht. De veehouder moet dan echter voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen dat er perssappen kunnen afstromen naar de sloot. ,,Bijvoorbeeld de kuil aanleggen over een laag stro. Dat absorbeert de perssappen en je houdt meteen de voederwaarde vast. Dat is een hele goede maatregel”, tipt Broos. Een ander onderdeel waar waterschappen volgens Broos steeds meer moeite mee krijgen, is het koepad. ,,Vervuild regenwater van het koepad stroomt vaak af naar de sloot, in de wei”, legt hij uit. ,,Op het erf zijn de eerste 10 tot 25 meter van het koepad vaak het meest vervuild; daar valt de meeste mest. Bij nieuwbouw zou je eventueel kunnen kijken of je daar nog roosters kunt leggen. Maar in een bestaande situatie is het heel lastig.” In z’n algemeenheid adviseert Broos om bij nieuwbouw het vuile en schone deel van het erf zo goed mogelijk te scheiden, en alle vuile delen op het erf op een zo klein mogelijk oppervlak te concentreren. Om boeren te helpen in alles wat op dit vlak op hen af komt, heeft Brooswater de site Agriwijzer.nl ontwikkeld (per oktober 2015 online). Noot: op de website functioneelerfgroen.zlto.nl kunnen boeren in het ZLTO-gebied onder het motto ‘van last naar lust’ inspiratie opdoen voor functionele en aantrekkelijke erfbeplanting. BOER EN BOUW 37 Pagina 36

Pagina 38

Heeft u een relatiemagazine, publitas of online drukwerk? Gebruik Online Touch: nieuwsbrief digitaal op uw website plaatsen.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication