Mest en urine direct onder het vee scheiden mestverwerking Kringlooplandbouw sleutelwoord voor WIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD WIL BOUWEN, ONTKOMT ER NIET AAN OM NA TE DENKEN OVER MESTVERWERKING EN VERWAARDING. DE KRINGLOOP SLUITEN WAARBIJ KUNSTMEST EN DRIJFMEST TOT HET VERLEDEN BEHOREN IS HET IDEAALBEELD, ENKELE JAREN GELEDEN GESCHETST DOOR DE POLITIEK EN ZLTO. INMIDDELS KOMT MEST EN URINE DIRECT ONDER HET VEE SCHEIDEN OP GANG IN DE MELKVEEHOUDERIJ. DE VARKENSHOUDERIJ BLIJFT VER ACHTER H oe wordt mest weer bruin goud? Wie het weet mag het zeggen. Het is nog maar een paar jaar geleden dat de toenmalige regeringsfracties CDA en VVD met een geestdriftig tienpuntenplan kwamen. Daarmee zou de maatschappelijke discussie over milieuvervuiling door het mestoverschot uit de veehouderij definitief tot het verleden gaan behoren. Maar een paar jaar later is van dat vernieuwende elan niet veel meer te merken, al staan de ontwikkelingen zeker niet stil. Emissiearme vloer standaard In de melkveehouderij is zo snel mogelijk mest van urine scheiden een veel gekozen oplossing, zo niet de enige overgebleven mogelijkheid. Sinds afgelopen zomer is de klassieke roostervloer bij nieuwbouw verboden. Stallen met luchtwassers en vrijloopstallen worden slechts mondjesmaat toegepast. Vrijloopstallen worstelen met het spanningsveld tussen oppervlakte per koe en emissie. „De vrijheid voor de koe en daarmee de maatschappelijke acceptatie is maximaal, maar het valt niet mee om dat te combineren met een lage ammoniakemissie”, vertelt specialist bouw Eric Pijnappels van DLV Advies. Ook zijn er twijfels over het bacteriemilieu in het ligbed in relatie tot de melkkwaliteit. Inmiddels is er een proefstalsysteem dat de vrijloopstal met de luchtwasser combineert. Vorig jaar november toonden Janneke Suij en Arjan Geenen uit Eersel (NB) dit nieuwste staltype in de melkveehouderij aan het publiek. BOER EN BOUW 38 Pagina 37

Pagina 39

Heeft u een weekblad, bladerbrochure of enieuwsbrieven? Gebruik Online Touch: jaarverslag digitaal bladerbaar publiceren.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication