Achtergrond Luchtwassers hebben in de melkveehouderij een slecht imago. Transparante bouw van de stal waar koeien vrij rondlopen in strooisel, kan het beeld van de afgesloten industriële koeienfabriek voorkomen of bijstellen. Nieuwe meststromen Pijnappels maakt zich zorgen over nieuwe aanscherpingen van de emissienormen. In 2018 staat alweer een nieuwe aanscherping gepland. „Op dit moment zijn er nog maar vier voorlopig goedgekeurde systemen die op de zogenaamde Rav-lijst staan. Als dat zo blijft, wordt de keus heel klein. Maar misschien dat een aantal van de huidige voorlopig goedgekeurde proefstalsystemen in de tussentijd definitief goedgekeurd worden met een lager emissiecijfer, zodat ze wel voldoen aan de aangescherpte normen van 2018.” Pijnappels maakt zich ook zorgen om het kostprijsniveau van de emissiearme stalsystemen. „Het is heel belangrijk dat de gescheiden mest geld oplevert om de kosten te reduceren. In de meeste stallen wordt de dunne en dikke fractie toch weer gezamenlijk als drijfmest opgeslagen. Maar door de vloeren in de stal slim te combineren met een aangepast kelderplan, zijn er wel degelijk goede mogelijkheden voor een primaire mestscheiding in de stal.” Dan kunnen de dunne stikstof- en kalirijke fractie naar het grasland en de dikke fosfaatrijke fractie naar het bouwland, is het idee. Aan die opzet kleven nog veel haken en ogen, al staan de ontwikkelingen niet stil. Door de strenge fosfaatgebruiksnorm wordt de dikke fracBOER EN BOUW 39 Tekst: Erik Colenbrander Beeld: Agrio Archief, WUR, Pig Business Pagina 38

Pagina 40

Interactieve internet vakblad, deze weekblad of handleiding is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online plaatsen van digi studiegidsen.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication