V oorkom extra kosten door ingediende bezwaren tegen een voorgenomen bouw. Bij Maatschappelijk Verantwoord Bouwen (MVB) vormen landschap en omgeving het eerste en belangrijkste aandachtspunt. Verfraai de stallen eens met groene aanplant, knap de aan- en afvoerwegen op. De meeste boeren zijn trots op hun bedrijf; waarom laten vele dat met het uiterlijk van hun bedrijf of de omgeving van de bedrijfswoning niet zien? Rekening houden met de omgeving gaat echter verder dan wat groene aanplant. Burgers kijken of het ontwerp in hun omgeving past, en daarom is het slim om juist met buren en burgers te communiceren over je plannen. Verstoring van de omgeving door geur, licht en lawaai scoren hoog op de burgerlijke ergernissenlijst. Investeren in een luchtwasser, al is dat lastig in een bestaande stal, laat zien dat je er alles aan doet om ammoniak en fijnstof af te vangen. Ook lawaai en licht zijn hinderlijk voor je omgeving, bijvoorbeeld veroorzaakt door transportbewegingen en aan- en afvoer van dieren, lichtbronnen, koepeldaken en lichtnokken. Denk eens aan windbreekzeilen in combinatie met een weercomputer of lichtreflecterende wanden. Goede energiezuinige ledlampen hebben een geringere lichtverstrooiing en gebruiken bovendien minder energie. Niet één maar twee argumenten die laten zien dat je maatschappelijk verantwoord denkt; kan het mooier? Nog zo’n voorbeeld van twee vliegen in één klap: bij verbouw zijn frequentie gestuurde ventilatoren een ‘must’. Ze zijn zuiniger én minder lawaaiig dan hun vollast draaiende voorgangers. Belangrijk: emissies Sinds 1 augustus dit jaar zijn de emissienormen nog verder aangescherpt en krijgen we ook te maken met maximale emissiewaarden voor fijnstof. De opties zijn: kiezen voor een emissiearm huisvestingssysteem (zie lijst unieke stalbeschrijvingen, RAV-lijsten op Infomill, red.); kiezen voor een luchtwasser; of de optie van een combinatie van beide om aan de eisen te voldoen. Voor fiscale voordelen - MIA (27 procent) en de willekeurige afschrijving (Vamil 75 procent) - kom je alleen in aanmerking als je voldoet aan de puntensystematiek van Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Deze Maatlat gaat nog verder dan de wettelijke vereisten. Gelukkig helpen kleine aanpassingen je soms om net voldoende punten te scoren. Denk daarbij aan: kleinere groepen; een iets dichtere vloer; een ander voersysteem bij groepshuisvesting; koelen van de ingaande lucht van de kraamstal; een vernevelingssysteem; een alarmsysteem; gerichte ongediertebestrijding; een noodaggregaat; een persleiding met hoge druk; of erfafsluiting. In veel gevallen dus heel eenvoudige zaken. Deskundigen adviseren om bij een verbouwing eerst te berekenen of de investeringen voor de MDV wel opwegen tegen de fiscale voordelen. Gun jezelf de tijd om dit goed uit te zoeken. De melkveehouderij mag bij verbouwingen nog steeds de gewone - goedkopere - roostervloer toepassen. Aan de andere kant doet ook de luchtwasser hier zijn intrede om aan de emissie-eisen te voldoen. Als je daarvoor kiest, oriënteer je dan bij de verbouwing goed op de voordeligste wijze om de afgewerkte lucht af te voeren naar de luchtwasser; bijvoorbeeld via de onderkant van de roosters of via de gevel. In dat laatste geval krijg je te maken met een gesloten nok en eisen ten aanzien van de zij-inlaat van lucht. Maar, wees er beducht op dat er een moment kan komen dat je emissiearme vloeren moet toepassen! Verbouwen veestal Verbouwen en uitbreiden gaan meestal samen. En dan staat aandacht voor emissie-, dierwelzijn- en diergezondheidseisen al snel op de agenda. Vaak gaat de hele bovenbouw eraf en komt er een totaal nieuwe kapconstructie op de ligboxen- of varkensstal. Laat bij asbestverwijdering meerdere offertes uitbrengen en maak melding van de verwijdering. Meevaller: voor de combinatie asbestsanering en aanbrengen van zonnepanelen op de daken is het subsidiepotje nog niet leeg! De einddatum was 1 september 2015, maar de meeste provincies zijn van plan om de regeling te verlengen tot en met 2016. Volg dus de ontwikkelingen van de subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Een hele nieuwe bovenbouw bij verbouw is volgens insiders meestal de goedkoopste manier voor meer ruimte en/of meer ruimte per dier. Hogere zijwanden geven je stal een groter volume en betere mogelijkheden voor de klimaatbeheersing. Hetzelfde effect krijg je als je zijwanden verplaatst. En voor de goede rekenaars onder de zeugenhouders: als dit een nieuwe indeling van groepshuisvesting mogelijk maakt, geeft dit wat extra speelruimte om aan de wette‘ BOER EN BOUW 46 Wees creatief en kritisch ’ Pagina 45

Pagina 47

Scoor meer met een webwinkel in uw mailings. Velen gingen u voor en publiceerden maandbladen online.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication