‘ lijke normen te voldoen. Deze aanpak gaat op bij spantbouw zonder (dragende) muren; anders wordt het lastig. Kijk dus eens kritisch of de spanten en gordingen van de stallen uit de 70’er jaren niet aan vervanging toe zijn. Maar houdt ook de innovaties in de gaten; wat te denken van snelroldeuren met insectengaas, of lichtdoorlatende opblaasbare wanden? Bij nieuwe dakbedekking valt de keuze vaak op golfplaten van vezelcement of sandwichpanelen. De laatste hebben een nadeel: aanbrengen van lichtdoorlatende platen is lastig en is zeker niet goedkoop. Melkstal of robot En wanneer bij een ligboxenstal ‘het dak eraf gaat’? Bij de renovatie zal elke veehouder zijn bestaande melkstal kritisch tegen het licht houden. Vaak is het dilemma: ‘bouwen we een nieuwe melkstal met een grotere capaciteit in dezelfde ruimte of gaan we met een melkrobot werken.’ Als je de melkstal verbouwt, pas dan de tekortkomingen van je huidige melkstal aan. Kies je voor melken met een melkrobot? Dan komt er ruimte vrij, maar er zijn ook aparte robotruimtes nodig. Er zijn melkrobots waarvoor een aparte kelder nodig is, maar ook robots die je op een vloer kunt plaatsen, mits je eromheen kunt lopen. En als je dan een emissiearme vloer aanlegt en kiest voor een mestschuif? Let er dan op dat de schuif ook de mest in de onmiddellijke omgeving van robots verwijdert. Dat scheelt een heleboel schoonmaakwerk aan je robots. Nog een tip voor als je gaat verbouwen: houd er rekening mee dat er op termijn (meer) weidegang mogelijk moet zijn. Varkensstalling renoveren Heb je, zoals vele varkenshouders, je bouwblok al vol? Dan kun je nog altijd binnen de bestaande stallen verbouwen. Je moet alleen heel creatief zijn en door de emissie-, welzijns- en diergezondheidsaspecten is dit een hele puzzel. Aan de varkenshouder de keuze: wordt het de luchtwasser of een emissie-reducerend stalsysteem Verbouwen en uitbreiden gaan meestal samen (bijvoorbeeld het rioolsysteem), of één van de legio andere emissiearme stalsystemen (zie RAV-lijst bij Infomill). Varkenstallen met spanten en zonder dragende tussenmuren en ondiepe putten leveren kostentechnisch de minste problemen op. En die oude varkensstallen met een verlaagd plafond? Die loze ruimte is een uitstekende plek voor een luchtkanaal waarop je een luchtwasser kunt aansluiten. Of… wees creatief met golfplaten: hiermee leg je langs de zijmuur een luchtkanaal aan. De afgewerkte lucht kun je via luchtventielen uit de afdelingen laten verdwijnen. ’ Groepshuisvesting en kraamstal De zeugenhouderij heeft de groepshuisvesting in de bestaande dragende zeugenafdeling vooral creatief opgelost. Vaak is dit nog niet de ideale situatie. Er zijn systemen die het oppervlak spleetruimte van de roostervloer verminderen, zodat met wat rekenwerk voldaan wordt aan de welzijnseisen. Maar het kan (vaak) veel beter aangepakt worden. Renovatie qua ruimte en indeling is bij spantbouw het gemakkelijkst en goedkoopst. Want er zijn geen dragende (tussen)muren die obstakels vormen. Ook de mestputten, met de vele variaties, zijn hindernissen bij renovatie. Wanneer de putten ondiep zijn, heb je geluk. Wanneer dit in combinatie is met een diepe put onder de centrale gang, dan geeft dit kostentechnisch bij verbouw de minste problemen. Ondiepe putten sloop je er namelijk gemakkelijker uit en dat maakt de gewenste herindeling simpel. En de buffering van mest onder de centrale gang kun je handhaven. Renovatie van je groepshuisvesting in combinatie met diepe mestputten is veel lastiger. Te diepe mestputten in kraamstallen zijn meestal enigszins dichtgelegd en/of voorzien van kunststofroosters. Wat is hier bij renovatie het overwegen waard? Een (ondiepe) mestput zou je in verband met gassen regelmatig (bijvoorbeeld met een rioolsysteem) kunnen leegmaken en opslaan in een gesloten put. In de praktijk maken veel varkenshouders gebruik van de luchtwasser in de kraamafdeling, als die er is. BOER EN BOUW 47 Pagina 46

Pagina 48

Voor catalogi, online lesboeken en archief zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw uitgaves.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication