Enquête Melkveehouders investeren vooral in weidegang Melkveehouders die de afgelopen vijf jaar investeerden in een vorm van Maatschappelijk Verantwoord Bouwen deden dat vooral voor behoud van weidegang. Daarnaast ook ter verbetering van het dierenwelzijn, betere boxbedekking, warmteterugwinning en meer daglicht in de stal. Een enkele deelnemer aan het onderzoek investeerde niet alleen in fysieke zaken, maar ook in draagvlak door zijn buren bij de bouwplannen te betrekken. „Als je ze laat meepraten over de bouwplannen is de kans groter dat de buren positief (mee) beslissen over een zogenaamde megastal”, is de ervaring van deze melkveehouder. Ook bij de verbetering van de duurzaamheid van de bedrijfsvoering denken boeren vooral aan weidegang. Daarnaast gaat het om aspecten als dierenwelzijn, boxbedekking, warmteterugwinning en daglicht in de stal. Andere potentiele verbeterpunten als ‘natuur in de stal halen’ (koeientuin) of een luchtwasser vinden zij (nog) onbelangrijk. Dierenwelzijn op één bij varkenshouders Varkenshouders die in Maatschappelijk Verantwoord Bouwen investeerden, deden dat vooral ter verbetering van het dierenwelzijn door onder andere te zorgen voor (meer) afleidingsmateriaal in de afdelingen. Daarnaast stak de varkenshouder geld in ruimere hokken, een alarmeringssysteem voor ongeregeldheden in het stalklimaat, meer daglicht in de stal en de luchtwasser, zo valt uit het onderzoek op te maken. Een buitenuitloop voor de varkens en een zichtstal/staltoegang voor geïnteresseerde burgers bestempelen de meeste varkenshouders die deelnamen aan het onderzoek als onbelangrijk. een goed gevoel geven, zo blijkt uit het onderzoek. Een op vijf deelnemers associeert de term Maatschappelijk Verantwoord Bouwen met bouwen boven de wettelijk gestelde welzijnsnormen. Buitenlandse concurrentie De helft van de ondervraagde boeren is bereid om in duurzaam bouwen te investeren wanneer de consument daar om vraagt (zie grafiek 2). Daarbij stelt eenderde van de deelnemers als voorwaarde dat de inkomsten de extra kosten wel moeten compenseren. Een leghennenhouder uit Flevoland die openstaat voor duurzame investeringen schrijft: „De consument is onze afnemer. Hij of zij geeft ons uiteindelijk het ‘recht’ om te produceren. Daar tegenover staat uiteraard wel de voorwaarde dat het product een faire prijs dient op te brengen.” Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek is niet bereid om geld te spenderen aan duurzaam bouwen. Want, zo stellen zij over het algemeen, ze verwachten dat de extra kosten niet tot meer inkomsten leiden. Een melkveehouder uit Noord-Brabant is bang dat hij door extra investeringen niet meer kan concurreren met buitenlandse bedrijven: „We zien het nu al bij de varkenssector. Daar is door alle extra kosten de kostprijs 19 cent per kg varkensvlees duurder geworden. Zo verliezen we het van de buitenlandse concurrentie.” Ruim twee op vijf deelnemers aan het onderzoek geven desgevraagd aan nog niet te weten of ze bereid zijn in Maatschappelijk Verantwoord Bouwen te investeren. „We zijn best bereid om duurBOER EN BOUW 52 Pagina 51

Pagina 53

Interactieve eboek, deze vakblad of jaarverslag is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal uitgeven van web folders.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication