Enquête Bouwadviseur Henk Wolterink: Maatschappelijke inpassing leeft niet bij melkveehouders Zelfstandig bouwadviseur Henk Wolterink uit Hoge Hexel werd gevraagd te reageren op de uitkomsten van het onderzoek. Wolterink begint met op te merken dat veel melkveehouders die nieuw bouwen, verbouwen of hun stal renoveren, vooral de kosten niet uit de hand willen laten lopen. „Melkveehouders willen best investeren in duurzame maatregelen, maar dan wel wanneer deze financieel en fiscaal aantrekkelijk zijn via de Maatlat Duurzame Veehouderij of de MIA- en Vamilregeling. Melkveehouders willen er zeker van zijn dat ze de extra kosten terugverdienen. Ze moeten ook wel, want banken kijken steeds kritischer bij het al of niet honoreren van een financieringsaanvraag.” Wanneer een melkveehouder gaat bouwen, verbouwen of renoveren, maakt Wolterink eerst op basis van diens wensen een tekening van de stal. Daarna legt hij samen met de melkveehouder de Maatlat Duurzame Veehouderij langs het ontwerp. „Sommige aanpassingen, zoals meer licht in de stal, zijn gemakkelijk te realiseren door het inpassen van extra lichtplaten. Zelf adviseer ik melkveehouders om ook diepstrooiselboxen te gebruiken. Die benaderen het meest de natuurlijke lighouding van een koe in de wei.” Daarnaast draagt het aanbrengen van isolatie, iets wat twintig jaar geleden nog ongebruikelijk was, bij aan maatschappelijke-, milieu- en welzijnseisen. Wolterink: „Door de lagere staltemperatuur vindt er minder emissie van ammoniak uit de stal plaats.” Volgens de bouwadviseur zijn niet alle duurzaamheidsmaatregelen - zoals het gebruik van zonnepanelen - interessant voor melkveehouders. „Burgers verdienen zonnepanelen in zes jaar terug, maar voor een melkveehouder duurt dat 12 jaar. Dat maakt het investeren in zonnepanelen voor hen oninteressant.” Maatschappelijke inpassing van stallen leeft volgens Wolterink niet echt bij melkveehouders. „De meeste melkveehouders maakt het niet uit wanneer een stal 14 meter hoog wordt. Maar bestemmingsplannen en de welstandcommissies staan meestal een maximale hoogte toe van 10 meter. Bij een brede stal adviseer ik dan te kiezen voor twee kappen of eventueel een serrestal.” Grafiek 1. Wat verstaat u onder Maatschappelijk Verantwoord Bouwen? Bouwen volgens de normen van Maatlat Duurzame Veehouderij. Bouwen boven wettelijk gestelde milieunormen. Bouwen boven wettelijk gestelde dierenwelzijnsnormen. Stal/schuur bouwen die de burger een goed gevoel geeft. Investeren in energiebesparing. Investeren in dierenwelzijn. Investeren in energieopwekking. Bouwen volgens nieuwe dierenwelzijnsconcepten zoals rondeelstal, koeientuin. Ik ken de term niet. Dat zeg ik liever niet. 0% Grafiek 2. Ongeacht of u concrete bouwplannen heeft, bent u bereid te investeren in duurzaam bouwen wanneer de consument daar om vraagt? Dat zeg ik liever niet. - 3% Dat weet ik niet. - 23% Nee - 24% Ja - 50% Dat zeg ik liever niet. Dat weet ik niet. Nee Ja 7% 5% 5% 10% 20% 30% 40% 50% Grafiek 3. Hoe belangrijk of onbelangrijk zou u het vinden, los van concrete plannen, om uw extra investeringen in duurzaam bouwen terug te verdienen? Dat zeg ik liever niet - 2% Zeer onbelangrijk - 1% Onbelangrijk - 1% Neutraal - 7% Belangrijk - 41% Heel belangrijk - 43% Dat zeg ik liever niet Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Neutraal Belangrijk Heel belangrijk 39% 36% 25% 19% 15% 15% 45% BOER EN BOUW 54 Pagina 53

Pagina 55

Scoor meer met een webshop in uw artikelen. Velen gingen u voor en publiceerden catalogi online.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication