Bouwkundig adviseur Pieter Stox: Energiebesparing verdient zich direct terug Hoeveel boeren nu precies gebruikmaken van de fiscale voordelen van de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil) komt uit het onderzoek niet naar voren. Pieter Stox, bouwkundig adviseur bij agrarisch adviesbedrijf Arvalis in Oirlo (LB), schat dat meer dan 90 procent van de varkensen pluimveehouders zich bedient van de MIA- en Vamil-regeling voor investeringen in duurzaam bouwen. Wanneer veehouders gaan nieuwbouwen, verbouwen of renoveren kiezen zij doorgaans niet primair voor bouwen volgens de Maatlat Duurzame Veehouderij is Stox’ ervaring. „Bij het ontwikkelen van een stal, leggen zij de Maatlat langs het ontwerp wanneer de eerste opzet afgerond is. Pas dan kijken veehouders of bijschaven nodig is om aan de normen van de Maatlat te voldoen.” Volgens Stox slaan veehouders eerst aan het rekenen voordat ze besluiten om in duurzame maatregelen te investeren. „De boeren doen dat niet alleen omdat de bank dat van hen verwacht, maar ook omdat ze er zeker van willen zijn dat ze de extra kosten kunnen terugverdienen”, is de ervaring van de bouwkundig adviseur. En of zij hun investeringen in duurzaamheid beloond zien, is volgens Stox nog maar de vraag. „Veel consumenten willen graag dat veehouders maatregelen nemen die het dierenwelzijn verbeteren en het milieu minder belasten. Ze realiseren zich echter niet dat vlees daardoor duurder wordt. Wanneer ze voor de schappen staan, kiezen veel consumenten uiteindelijk toch nog steeds voor het goedkoopste vlees.” Veehouders die willen bouwen, kunnen Zeeland verwoordt dit als volgt: „Nu een paar centen meer uitgeven en dan lange tijd plezier en genot ervan hebben.” Werkplezier is ook voor de grootste groep de belangrijkste oogst van de extra milieuen dierenwelzijnsinvesteringen. Extra inkomsten en waardering van consumenten en burgers komen pas op de tweede plaats. Voor een op de tien boeren hebben de extra investeringen niets opgeleverd. Niet alleen emotionele afwegingen spelen een rol, ook rationele en zakelijke. Veel boeren - hoeveel precies toont het onderzoek niet aan - investeerden de afgelopen vijf jaar in duurzame stallen en schuren om gebruik te maken van de fiscale voordelen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Draagvlak van de maatschappij De consument kijkt steeds kritischer naar de manier waarop volgens Stox door extra maatregelen te nemen gemakkelijk aan de eisen van de Maatlat en aan de wensen vanuit Maatschappelijk Verantwoord Bouwen voldoen. Daarna moet niet vergeten worden om aan de weg een informatiebord te plaatsen. „Hiermee laat de omgeving zien wat er op je bedrijf gebeurt. Daarnaast zijn relatief eenvoudige maatregelen mogelijk zoals het aanbrengen van speeltjes en ander afleidingsmateriaal. En daglicht is een belangrijk punt. Minimaal twee procent van het dak of zijpanelen moet daglicht doorlaten. Dat is tegenwoordig standaard. Maatregelen die energie besparen kun je direct terugverdienen. En dat is in een tijd waarin veel veehouders kampen met een krappe liquiditeitspositie de snelste methode om de duurzaamheid van stallen te verbeteren.” Nederlandse veehouders hun dieren houden en hoe en met welke middelen akkerbouwers hun gewassen telen. De deelnemers aan het onderzoek zijn zich daarvan bewust, want op de vraag of de Nederlandse landbouw voor toekomstperspectief draagvlak van de maatschappij nodig heeft, antwoorden negen op de tien boeren met ja. Ongeveer 7 procent vindt draagvlak niet nodig. Maar een biologische melkveehouder uit NoordHolland vindt: „De landbouw moet goed luisteren naar de consument en rekening houden met haar positie in de maatschappij en niet alleen maar producten leveren aan die maatschappij.” Een melkveehouder uit Noord-Brabant laat weten: „90 procent van de maatschappij interesseert het niet; als ze maar goedkoop en veilig voedsel kunnen kopen. Maar 10 procent interesseert het wel en die schreeuwen vaak het hards en dan lijkt het alsof iedereen het wil.” BOER EN BOUW 55 Pagina 54

Pagina 56

Voor presentaties, online relatiemagazines en handleidingen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw catalogi.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication