Draagvlak DÉ NEDERLANDSE BURGER WIL EEN TOEKOMSTBESTENDIGE VEEHOUDERIJ MET HET ACCENT OP DUURZAAM. MEGASTALLEN KUNNEN WAT HEM BETREFT, ALS DE OVERHEID MAAR DE JUISTE EISEN STELT. VOORKEUREN? JA, DE VEESTAL MET OPEN ZIJWAND IS ÉCHT EEN AANWINST VOOR HET LANDSCHAP. G sproken tégen „Megastallen ja, onder voorwaarden” evraagd naar zijn voorkeur kiest dé burger in meerderheid voor de toekomstbestendige veehouderij. Hij sprak die voorkeur al in 2011 uit in het onderzoeksrapport Opvattingen over Megastallen waarmee staatssecretaris Bleker de discussie van Mega naar Beter aanzwengelde. De onderzoekers legden ruim duizend Nederlanders drie keuzes voor waar het gaat om moderne boerenbedrijfstypes. Het waren: de concurrerende veehouderij, waar het accent op economische betekenis ligt; de toekomstbestendige veehouderij, met het accent op duurzame ontwikkeling; en de zorgzame veehouderij waarbij mens en dier voorop staan en het begrip intensieve veehouderij in feite wordt afgeschaft. Meer dan de helft (56 procent) van de ondervraagden vindt het scenario van de toekomstbestendige veehouderij het beste. Ze kiezen daarbij dus voor intensief én schaalvergroting, maar wel met strenge, door de overheid opgestelde regels voor landschappelijke inpassing, milieu, volksgezondheid en dierenwelzijn. Deze ‘toekomstbestendige’ sector zou de ‘veeleisende consument’ moeten kunnen bedienen, terwijl vlees in de supermarkt ‘iets’ duurder zal worden. Mordicus tegen Het onderzoek wees echter ook uit dat een minderheid van 17 procent mordicus tegen megastallen is, terwijl ook een minderheid van 13 procent uitgesproken vóór is. De grote meerderheid, 61 procent, staat aarzelend tegenover megastallen, terwijl 9 procent totaal geen idee heeft wat hierover te denken. De vragenstellers van het megastallenonderzoek lieten het er niet bij zitten en vroegen naar de aard van de aarzeling van zoveel respondenten. Dat leverde wel wat op. Ruim meer dan de helft van hen ‘neigt’ namelijk naar het afwijzen van die stallen. Van de groep die aarzelt maar neigt om voorstander van megastallen te zijn, zegt vervolgens 66 procent misschien nog van gedachten te veranderen. En met dat percentage was volgens de onderzoekers een klimaat geschapen waarbij tegenargumenten de discussie bepalen. Na het verschijnen van het onderzoeksrapport, verschenen in de media koppen met als strekking dat de BOER EN BOUW 57 Tekst: Waldemar Ysebaert/foto’s: Ellen Meinen, Elvin Hage Pagina 56

Pagina 58

Heeft u een onderwijscatalogus, paperator of eclubbladen? Gebruik Online Touch: gebruiksaanwijzing digitaal op uw website plaatsen.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication