Tekst: Erik Colenbrander Beeld: FRien Linthout en de provincies Zeeland, Gelderland en Limburg Lokale politiek geval afscheid genomen van de Reconstructiewet. Die conclusie kan getrokken worden na een belronde langs verschillende provincies. Geen zonering meer in extensiveringsgebieden, verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden. De idee van industriële veehouderij op bedrijfsterreinen kan de prullenbak in. Zelfs verplaatsing naar extensieve veehouderijgebieden in de Veenkoloniën en Zeeuws-Vlaanderen is verleden tijd, zeker voor de intensieve veehouderij. Grondgebondenheid is noodzaak, liefst met zoveel mogelijk voer van eigen bodem. Bij maatschappelijk verantwoord bouwen hoort een bedrijfsvoering met een kringloop die zoveel mogelijk wordt gesloten. De provincie Groningen ontwikkelde samen met LTO Noord en Milieudefensie een verdienmodel dat extra ontwikkelingsruimte voor de grondgebonden veehouderij kan opleveren als bovenwettelijk wordt geïnvesteerd. Maar zonder keukentafelgesprek met betrokken partijen uit de omgeving is in Groningen überhaupt niets mogelijk. In onder meer Zeeland is hergebruik van bestaande bouwblokken een nieuwe trend. En Gelderland werkt aan een oplossing voor de varkens-en pluimveehouderij die in delen van de provincie sterk zijn geconcentreerd, maar ook belangrijk zijn voor werkgelegenheid en maatschappelijke samenhang, aldus de verantwoordelijke gedeputeerde. Heuvels zonder koeien De provincie Limburg heeft als enige zorgen over de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij. In de heuvels van ZuidLimburg dreigen kuddes melkkoeien helemaal te verdwijnen. Wanneer geen stimulerend beleid wordt gemaakt, blijven daar straks alleen historische hoeves over; Limburgs heuvelland zonder koeien. BOER EN BOUW 61 Pagina 60

Pagina 62

Heeft u een tijdschrift, digitaal bladeren of digi vakbladen? Gebruik Online Touch: lesboek converteren naar een online publicatie.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication