Lokale politiek Henk Staghouwer, gedeputeerde provincie Groningen Keukentafelgesprek doorslaggevend „Agrarische ondernemers beheren het grootste deel van het landschap in de provincie Groningen. Ze leveren bovendien een belangrijke bijdrage aan onze provinciale economie. Om nu en in de toekomst een rendabele bedrijfsvoering mogelijk te maken, is schaalvergroting onontkoombaar. Maar het Groninger landschap mag niet verrommelen. Dat is een belangrijk speerpunt van het provinciale beleid. In het hele proces van het bouwen van een nieuwe stal, of die nu groot is of klein, is de relatie met de buren van het grootste belang. Zorg dat zij op tijd, dus voordat de plannen definitief vastliggen, weten wat je gaat doen en waarom. En neem hun suggesties serieus. Als je vooraf weet hoe de omgeving over de plannen denkt, kun je vaak problemen verderop in het proces voorkomen. Daarom verlangt de provincie Groningen het zogenaamde keukentafelgesprek, zeker als er sprake is van overschrijding van de bouwblokgrens van 2 hectare. Veel agrarische ondernemers laten zich in dit keukentafelgesprek bijstaan door een (landschaps)architect. Een nieuwe stal bouwen doe je meestal maar één keer in je leven en daar kun je best een deskundige bij gebruiken. Als het contact met de omgeving problematisch is, dan kan het ook verstandig zijn om de steun in te roepen van een deskundige op dat gebied. Samen met LTO Noord en de Milieufederatie heb ik het Groninger Verdienmodel ontwikkeld. Dat houdt in dat melkveehouders die hun bedrijf fors willen uitbreiden, eerst moeten aantonen dat zij duurzamer en diervriendelijker gaan werken en produceren. Als blijkt dat het verdienmodel goed functioneert, wordt ook een Groninger Verdienmodel uitgewerkt voor de akkerbouw en de intensieve veeteelt.” Patrick van der Broeck, gedeputeerde provincie Limburg Schaamgroen geen goed idee „Vooropgesteld: laten we trots zijn op de agrarische ondernemer en de moderne veestal. Een mooie stal is niet lelijk. Die hoeft niet te worden weggemoffeld achter ‘schaamgroen’. Laat zien dat je netjes en maatschappelijk verantwoord werkt. Een mooi gemaaid gazon, een vijver voor de opvang van hemelwater, een informatiebord over het bedrijf. Dat gezegd hebbende vind ik wel dat adviseurs creatiever mogen zijn bij de vormgeving van stallen; anders wordt er wel heel vaak weer op de klassieke manier gebouwd. Ga met de tijd mee, bijvoorbeeld in de keus van de materialen. De mode bepaalt de kleur van de auto’s; zo kan het ook bij stallenbouw. Een architect hoeft er niet per se bij betrokken te worden, al helpt het wel. De totstandkoming van het Feed Design Lab in Wanssum is een mooi voorbeeld van eigentijdse vormgeving, waarbij gebruik is gemaakt van transparante panelen. Het ontwerp ontving in 2014 de architectuurprijs Venray. Goede vormgeving hoeft niet duur te zijn. De bijzondere omstandigheden in Zuid-Limburg verdienen speciale aandacht. Koeien op de groene heuvels en in de dalen, dat zien we daar graag. Maar als een ondernemer een nieuwe stal wil bouwen naast een monumentale hoeve, loopt hij tegen tal van regels en verschillende loketten aan. Daarom hebben we een speciaal programma in het leven geroepen. Zodat de melkveebedrijven die er nog over zijn de kans krijgen zich te ontwikkelen. Als er een vergunning wordt aangevraagd voor een nieuwe stal, vergeet dan niet hoeveel bedrijven er in de loop van de tijd al verdwenen zijn!” BOER EN BOUW 63 GSRUIMTE dienen Pagina 62

Pagina 64

Voor vaktijdschriften, online tijdschriften en nieuwsbrieven zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw spaarprogramma.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication