................. Burger en Boer schillende partijen aan de vernieuwing van de veehouderij. Samen vormen ze het netwerk. Doel is dat bij die vernieuwing mens, dier en omgeving tot hun recht komen. De Peelhorst steunt initiatieven voor een duurzame toekomst van de sector en zet in op het herstel van het vertrouwen tussen partijen die het met elkaar aan de stok hebben gekregen. Dat kan via een dialoog. De provincie NoordBrabant heeft de dialoog verplicht gesteld voor boeren die een vergunning voor uitbreiding aanvragen. Die verplichting kwam bovenop de BZV, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Alle boeren in de provincie moeten, als ze willen bouwen en uitbreiden, praten met omwonenden. Hoe? Dat moeten ze zelf weten, als er achteraf maar een goed verslag ligt. Dat verslag gaat mee met de vergunningaanvraag. De inhoud maakt duidelijk of er zorgen zijn in de omgeving en of de boer daar rekening mee kan houden. Als er onoverkomelijke bezwaren zijn bij omwonenden, dan is het aan de gemeente om de knoop door te hakken. Hoe dan ook, de Brabantse boer moet werk maken van het gesprek. Een praatje met de buren tijdens de jaarlijkse buurtbarbecue is echter niet voldoende. Twee buren uitnodigen en een verslagje maken ook niet. ,,En als je in een gemeente zit die er op haar beurt ook niet al te hard aan trekt, is het een wassen neus’’, zegt Van Dommelen. De teamleider stelt dat een dialoog, ook als hij goed is, niet per se alle bezwaren wegneemt. ,,Toch ben ik er zeker van dat een boer die een goede relatie heeft met zijn buren, eerder een vergunning krijgt, dan een boer met een goede juridisch adviseur.’’ Kort lontje De ‘verplichte’ status van de dialoog hoeft niemand te verbazen. Boeren en bezwaarmakers denken volgens Van Dommelen te vaak: we zien elkaar wel bij de rechter. Komen ‘kort lontje’ en ‘dikke ik’ elkaar tegen, dan ontstaan er explosieve situaties. Van Dommelen BOER EN BOUW 67 Tekst: Waldemar Ysebaert Beeld: Erik van der Burght, Paul Legeland, Susan Rexwinkel, Ellen Meinen Pagina 66

Pagina 68

Voor gidsen, online maandbladen en edities zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw archief.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication