Erik Boers, gesprekstrainer: ‘Er ís geen hetze tegen boeren’ is intussen leider van het Urgentieteam dat ‘Brabantbreed’ branden blust op plaatsen waar veel overlast is. Het team is onafhankelijk en werkt in Brabant in opdracht van gemeenten, de Brabantse Milieufederatie, de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en de provincie. De Brabantse gemeenten willen uiterlijk in 2020 van alle overlastsituaties af. De teamleider weet uit ervaring dat burgers en boeren niet altijd zomaar in staat zijn om op een fatsoenlijke manier een gesprek te voeren. ,,Vooral als mensen al in de weerstand zitten, ontaardt de dialoog al snel in geruzie en verharding van standpunten. De boer vecht voor de toekomt van z’n bedrijf, de omwonende vecht voor z’n leefomgeving. Het is handig als daar een mediator tussen zit.’’ Erik Boers van netwerkorganisatie Het Nieuwe Trivium in Eindhoven is gespreksleider en leidde de megastallendialoog tussen burgers en boeren in Reusel-De Mierden. Boers’ ervaring is dat dialoog leidt tot wederzijds begrip. Dat is winst. Wie een dialoog voert met het doel zijn gelijk te halen, komt van een koude kermis thuis. ,,Het gaat niet om gelijk of ongelijk, of goed of slecht. Het gaat erom de complexe werkelijkheid te onderkennen. De vraag is: kunnen wij samen leven in veranderende omstandigheden waarbij boer, burger en gemeente iets moeten inleveren? Stel niet het eigenbelang, maar het algemeen belang voorop. Dat vraagt een andere houding. Het voeden van alle monden is een algemeen belang; tegelijkertijd zuchten boeren onder een lastige prijsontwikkeling opgelegd door industrie en supermarkten. Alleen door schaalvergroting kunnen ze verder.’’ Wanhoop Hoe gaan boeren de dialoog in? Voor sommige is er niets nieuws onder de zon, ze praten al jaren met hun buren. Maar er is ook een categorie die de huifkarren in een cirkel zet en zich afsluit voor Hans van Dommelen, Netwerk de Peelhorst: ‘Een boer die een goede relatie heeft met zijn buren, heeft eerder een vergunning dan een boer met een goede juridisch adviseur’ de buitenwereld. Op hun beurt hebben ‘grote boeren’ vaak geen behoefte om ‘aan te schuiven’. Dat is de categorie die het, gestuurd door een adviseur of de bank, op een juridisch steekspel laat aankomen. Niettemin ziet Boers verschuivingen richting overleg. ,,Boerenorganisaties en ook een politieke partij als het CDA zien dat de boerenlobby niet alles voor elkaar krijgt en dat het niet verstandig is in eenzijdigheid te blijven hangen.’’ ,,Sommige boeren gaan het gesprek in met de moed der wanhoop’’, zegt Boers. ,,Ze hebben investeringen uitgesteld in hun bedrijf, omdat hen een nieuwe locatie was toegezegd. Die nieuwbouw is on hold gezet. Ze dreigen nu failliet te gaan, omdat ze niet hebben kunnen investeren.’’ Volgens de gesprekstrainer is het begrip ‘omwonenden’ minder neutraal dan het klinkt. Het zijn niet altijd anonieme particulieren. ,,Het kunnen ook oud-boeren zijn. Ze zijn geen ondernemer meer, maar burger en bewoner. Ze hebben nu last van vroegere collega’s. Jaloezie kan een rol spelen. De voorgenomen bouw van een megastal kan in kleine gemeenschappen hele families ontwrichten omdat ze zijn opgedeeld in voor- en tegenstanders.’’ Tijdens de dialogen blijkt opmerkelijk genoeg dat de afstand tussen BOER EN BOUW 68 Pagina 67

Pagina 69

Heeft u een nieuwsbrief, page flip of etijdschriften? Gebruik Online Touch: jaarverslag online uitgeven.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication