Burger en Boer Herman Litjens, ZLTO: ‘Maak regels voor dialoog niet té rigide’ boer en burger vaak niet zo groot is. Boers: ,,Er ís geen hetze tegen boeren. Bewoners zeggen allemaal: boeren horen er bij. Ze zijn er al eeuwen en dat willen we zo houden. Ze zeggen: we staan niet tegen over elkaar. We staan samen tegenover de overheid. Je afzetten tegen de overheid is gemakkelijk. Maar die overheid heeft ook problemen. Ambtenaren zitten in een spagaat. Burgers klagen dat een boer zich niet aan de bouwverordening houdt. Hij heeft luchtwassers die net 1 meter te ver staan. De burgers eisen dat ze verdwijnen. Willen ze nu schone lucht of niet, vraagt de ambtenaar zich af.’’ Volgens Boers is het belangrijk dat partijen zich in elkaars positie verplaatsen: ,,Hoe zou u zich voelen als Q-koortspatiënt? Hoe zou u het vinden als u een anonieme dreigbrief kreeg?’’ Ondernemen met Boeren De Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) omarmt de dialoog en lanceerde de methodiek Ondernemen met Buren. Samenwerking, vertrouwen en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. Overheid, burgers, bedrijven en belangenorganisaties zijn de spelers. Daarbij vindt ZLTO dat gemeenten de dialoogvorm en -voorwaarden niet té rigide moeten voorschrijven. Wat dat betreft is volgens senior-specialist-omgeving Herman Litjens van ZLTO de gemeente Boekel doorgeschoten. ,,Daar hebben ze er een heel boekwerk van gemaakt. Je kunt veel beter minimale eisen stellen, anders is het effect weg. Je moet bijvoorbeeld niet als regel stellen dat je mensen moet uitnodigen in een straal van 500 meter. Dat hangt helemaal van het plan af. Is het een groot uitbreidingsplan, dan moet je misschien verder gaan. Is het een kleine aanpassing, dan is een straal van 300 meter misschien ook voldoende. Je kunt ook de grenzen van de buurtvereniging aanhouden.’’ Litjens vindt het wel beter om eerder te veel mensen uit te nodigen, dan te weinig. Hij gaat uit van een praktische dialoog, een gesprek dat, indien nodig, leidt tot aanpassingen van de plannen, zodat de boer verder kan. ZLTO juicht initiatieven toe die leiden tot een beter contact tussen boer en burger. Er gebeurt veel in het land. Maar ludieke zaken als de Boerburgertweet en een Melksnorrentour zijn van een andere orde. Ze dragen bij aan een beter beeld van de sector bij de burger die moet weten dat uit een koe geen chocolademelk komt. Maatschappelijk draagvlak creëren voor een concrete bedrijfsuitbreiding is vooral een zaak tussen boer en omwonenden. Misschien belangrijker nog dan die dialoog, vindt Litjens de normale dagelijks omgang van de boer met zijn buren. Als de luchtwasser uitstaat vanwege een storing, meldt hij de buurt dat er sprake kan zijn van geuroverlast, waarvoor onze welgemeende excuses. Of hij laat weten dat er ’s nachts overlast kan zijn wegens het laden van kippen. Een e-mailtje of sms’je is voldoende. Litjens: ,,Het helpt enorm.’’ Tips voor een geslaagde dialoog Hou de dialoog achter gesloten deuren. Nodig geen pers uit en ook geen politici, anders ben je voor de bühne bezig. Spreek ook af dat géén van de partijen na het gesprek de pers te woord staat. Gebeurt dat toch, dan zijn de rapen gaar, zo is de ervaring van gespreksleider Erik Boers van Het Nieuwe Trivium. Doe aan verwachtingsmanagement. Met andere woorden, ga na wat je met de dialoog wil bereiken en formuleer geen al te hoge verwachtingen. Laat iedereen zijn verhaal doen. Verplaats je in de standpunten van een ander. Ga niet rücksichtslos voor het eigen gelijk. Luister vooral. Neem het initiatief voor de dialoog, maar geef de leiding uit handen aan een onafhankelijke gespreksleider, bij voorkeur iemand uit het dorp. Het is onhandig om tijdens het gesprek met diverse petten op te zitten. Laat het verslag maken door een buitenstaander. Inviteer ook BOER EN BOUW 69 vertegenwoordigers uit de milieuwereld en gezondheidszorg en eventueel andere betrokkenen. Erik Boers is medeauteur van het boek Publieke bezinning dat in januari verschijnt bij ISVW Uitgevers. In het boek zijn studiecases opgenomen van groepsdialogen over onder meer megastallen in Reusel-De Mierden en over Q- koorts. Het boek geeft verder een uitgebreid overzicht van dialoogtechnieken. Pagina 68

Pagina 70

Heeft u een weekblad, onlinepublisher of esportbladen? Gebruik Online Touch: presentatie digitaal bladerbaar maken.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication