Groen Label Loods nieuwe stap naar duurzame schuren ‘Er is nog geen maat voor duurzame bewaarplaatse HET TOPPUNT VAN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BOUWEN IN DE AKKERBOUW IS VOLGENS DLV-ERS HARRIE VERSLUIJS EN JAN-WILLEM VAN DER KLUGT DE ‘MILIEUKEURBEWAARPLAATS’ OF DE ‘GROEN LABEL LOODS’. ZE BESTAAN NOG NIET, MAAR DLV ADVIES DENKT AL ENIGE TIJD NA OVER DEZE ONTWIKKELING. AKKERBOUWERS KUNNEN HIERMEE DE BROODNODIGE STAP MAKEN NAAR ECHT DUURZAME GEBOUWEN. „IN SOMMIGE GEVALLEN KAN DAT RELATIEF GEMAKKELIJK EN ZONDER VEEL EXTRA KOSTEN”, MENEN DE TWEE DLV-ERS. M aatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een soort integrale visie op duurzame bedrijfsvoering. Het is een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten en houdt tegelijkertijd rekening met de belangen van betrokkenen”, verklaart Harrie Versluis. Hij is manager Bouw bij DLV. „Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op medewerkers of klanten, maar bijvoorbeeld ook op omwonenden, leveranciers, investeerders ofwel de maatschappij in brede zin.” Projectleider Bouw Open Teelten Jan-Willem van der Klugt vult hem aan: „Bij zo’n maatschappelijke verantwoorde visie horen onderwerpen als energieverbruik, opwekking van duurzame energie en beperking van de bewaarverliezen. In de visie van DLV kan door de teler ook een keuze gemaakt worden voor een ‘MVO-alternatief’ door te kijken naar het materiaalgebruik, de impact op de omgeving en de Arbo-omstandigheden. Dat hoeft niet altijd duur en ingewikkeld te zijn, maar de individuele akkerbouwer en daarmee de akkerbouw als sector kan zijn steentje bijdragen in MVO.” MVO-score Om zijn visie concreet te maken en akkerbouwers de mogelijkheid te geven echt in te zetten op maatschappelijk verantwoord bouwen, heeft DLV een nieuw schuur- of loodsconcept ontwikkeld: De Milieukeurbewaarplaats of Groen Label Loods. Wat is het verschil met een gangbare loods of schuur? Versluis: „Het geheim zit in honderden details. Het is ook mogelijk om een gebouw op een aantal kenmerken te beoordelen, waardoor een soort ‘MVO-score’ op het gebouw te plakken is. De vraag is alleen: wat zijn die kenmerken en wie bepaalt dat? Op dit moment is er geen maatstaf voor bewaarplaatsen. Gelukkig zijn er in het verleden al Groen BOER EN BOUW 82 Pagina 81

Pagina 83

Scoor meer met een webshop in uw maandbladen. Velen gingen u voor en publiceerden studiegidsen online.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication