Akkerbouw ‘ In een cel met langsventilatie werd een aangepaste verdamper opgehangen wacht Van der Klugt dat met het aantrekken van de economie de energieprijzen ook weer zullen stijgen. „Energiezuinig bouwen blijft dus actueel.” Recente koelinnovaties De afgelopen 3 jaar is DLV Advies bij een aantal projecten betrokken, waarin onderzoek gedaan werd naar innovatieve bewaarmethoden. Deze innovaties dragen naar de mening van de DLV-ers bij aan MVO in de vorm van energiebesparing, voorkomen van uitval en beter bewaren. De koelcel met een aangepaste verdamper is zo’n innovatie. „In dit project werd samengewerkt met WUR, Van Kempen Koudetechniek en een loonkoelbedrijf”, vertelt Versluis. „In een cel met langsventilatie werd een aangepaste verdamper opgehangen. De verdamper was veel breder dan de bestaande verdamper, had overmaatse ventilatoren en was uitgerust met luchtplenums in de aanzuigkant. De effecten van de aanpassingen waren tweeledig: de verdamper werd veel beter benut en de luchtverdeling in de cel was veel gelijkmatiger. Dit resulteerde in een lager energieverbruik per draaiuur en in minder draaiuren. Uiteindelijk werd ongeveer 60 procent minder energie verbruikt in vergelijking met de naastgelegen cel, die niet aangepast was. Een andere innovatie waarin DLV geparticipeerd heeft, is de koeling met natuurlijke koudemiddelen. DLV werkte in dit project samen met Cofely en met een aantal akkerbouwbedrijven. Door het verdwijnen van R22 als koudemiddel ontstond er in de agrarische sector vraag naar een duurzame vervanger voor installaties met een koelvermogen tot 200 kW. Van der Klugt: „De mogelijkheden van een indirecte koeling op basis van propaan/CO2 werden onderzocht en als positief beoordeeld. Hoewel de aanschafprijs van de installatie hoger is, wordt dit terugverdiend doordat de installatie minder energie verbruikt en minder onderhoud vraagt.” ’ Koprotbestrijding met warmtebehandeling Koprot kan voor aanzienlijke verliezen zorgen en bestrijding ervan moet een prioriteit in de uienteelt zijn. Ook hierin heeft DLV meegewerkt aan een nieuwe techniek in dit geval om koprot met warmtebehandeling te bestrijden, vertelt Van der Klugt: „Deze nieuwe techniek is samen met Dijksma Koudetechniek en een biologische akkerbouwer onderzocht op de mogelijkheden van koprotbestrijding met een warmtebehandeling. Dit probleem speelt met name bij biologische plantuien. Het uitgangsmateriaal kan hier niet chemisch ontsmet worden. Een warmtebehandeling van 40 - 42 o C doodt de schimmel en geeft de ui de mogelijkheid om de nek te sluiten. Dit resulteert in een veel lager percentage uitval.” Versluis: „Er zijn dus al veel mogelijkheden om met bestaande én innovatieve methoden en technieken een duurzaam gebouw te bouwen. In zo’n gebouw kan een teler aantoonbaar energiezuiniger en kwalitatief beter producten bewaren. Dit vraagt niet direct om kapitale investeringen en kan in sommige gevallen zelfs geld opleveren. Zo kan iedere individuele akkerbouwer laagdrempelig een bijdrage leveren aan MVO en wellicht straks zijn eigen Groen Label Loods bouwen met een MVO-score eraan vastgeplakt.” BOER EN BOUW 85 Pagina 84

Pagina 86

Heeft u een handleiding, digimagazine of internet lesmateriaal? Gebruik Online Touch: lesboek online zetten.

Boer en Bouw 2015 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication